Грешки на длъжниците на Топлофикация

От известно време съществува война между гражданите на България и дружеството Топлофикация, която възникна след отказа на длъжниците да заплатят задълженията си към дружеството. Длъжниците от своя страна бяха в абсолютното си право да го направят. ако и Вие сте един от тях и търсите информация за защита на длъжник на Топлофикация, най-добре за Вас е да се консултирате с компетентен адвокат, който ще Ви помогне да извървите пътя ктм успешното дело.

За огромно съжаление голям брой граждани не са запознати с правата си, което ги превръща в лесни жертви за Топлофикация. Точно това е причината да потърсите правна помощ в лицето на компетентен адвокат, тъй като има реална опасност да изпуснете срока за възражение. Това е една от най-често допусканите грешки от страна на длъжниците на Топлофикация. Какво да очаквате ако изпуснете срока за подаване на възражение? Заповедта за изпълнение влиза в сила и съдът издава изпълнителен лист на Топлофикация. Следва завеждане на изпълнително дело при съдебен изпълнител, което води до нещо изключително неприятно – запор на заплатата Ви.

Запомнете, че възражението трябва да се повдигне в срок, след което се образува гражданско дело, после Топлофикация изисква съдебно-счетоводна експертиза и техническа експертиза. Именно тогава Вие можете да повдигнете възраженията си в съда. Ако не сте плащали сметките си с години наред, има възможност да се противопоставите чрез изтичането на тяхната давност (давността за лихвата е 3 години, а главницата -5 или 3 години). Има още един начин за противопоставяне – ако радиаторите Ви са спряни или топломерите Ви не са отчетени, Вие можете да повдигнете възражение.

Преди да направите следваща стъпка, запознайте се с правата си и проучете сроковете за повдигане на възражение. Неспазването на тези срокове може да доведе до големи загуби,от които Вие със сигурност нямате нужда. Защитата на длъжник на Топлофикация не идва сто процента от адвокатите, Вие също имате участие в нея. Бъдете отговорни и търсете справедливост!