Индуизъм – религия на бъдещето

За разлика от всяка друга религия индуизмът няма създател. Учението не разчита на сляпата вяра, защото в много случаи тя може да бъде заблудена. Индуизмът е по-скоро наука и философия, която помага на хората да живеят по- природосъобразно и да достогнат хармония със себе си. Единственото учение, което има индивидуален подход към всеки отделен индивид и отделя огромно внимание на израстването на личността и развиване на тялото в хармония с душата. Две от основните понятия в индуизма в hindu.bg са карма и душа.

Душата е разглеждана като безсмъртна енергия, която не се погубва при никакви обстоятелства, а прераждането позволява много шансове за израстване. Кармата от друга страна означава действие и е дълбоко обвързана със закона за справедливост във вселената. Добрите постъпки ни гарантират щастие и просперитет, докато лошите-точно обратното.
Индуизъм - религия на бъдещето
Много важно е да се отбележи, че индуизмът не е враждебно настроен към нито една друга друга религия, която се грижи за доброто на човечеството. Проповядва безрезервна любов към Бога, независимо как се нарича; дали се използва името на Бога според индуизма или имената му в другите религии.
Кришна е едно от имената на Бога според индуизма, но много често се произнася като Кришта, което според мъдреци на индуизма като Шрила Прабхупада е по-ранният вариант на Христос(гръцко произношение).

Индуизмът приема и се моли за всички.
Това още веднъж доказва приобщаващата и миролюбива природа на индуизма, чиято основна и върховна цел е приближаването към Бога. За разлика от много други религии, които се опитват да измолят божията благодат, индуизмът смята това за ненужно, защото Бог дава всичко необходимо за живот както на хората, така и на животните без да бъде молен за това. Но хората като по-висши създания са способни да разберат религията и да дадат чиста и безкористна любов на Бог и всички негови творения. Решението е много просто- да се радваме на малките неща в живота, на Слънцето, тревата, дърветата и да полагаме грижа за това, което ни заобикаля. Така бихме осигурили по-добър живот за нас и за идните поколения.