По какви параметри да оценим качествата газова уредба?

За съвеременния потребител от изключително значение е да прави информиран и добре мотивиран избор, особено когато става въпрос за значителни инвестиции като покупката и поддръжката на автомобил. Качеството на горивната система на превозното средство се определя по точно определени параметри,като основната цел е подобряване на цялостното представяне на пътя и повишаване на мощностните характеристики. Предложените модерни газови уредби от Sofgas.com имат високи показатели по критериите за:

1. Икономичност- изчисленията сочат, че с монтирането на газова уредба от трето поколение може да достигнете спестявания от 60 % при средномесечния разход на гориво. За тези стойности влияние оказват цените на газовите горива и устройството на самите уредби. Модерните газови инжекциони са разработени по аналогия на съвременните двигатели с постепенно многоточково впръскване на горивото и работят с прецизна дозировка и интезитет на горивно доставяне. Така се постига оптимално усвояване на горивото, недостижими до този момент мощностни стойности и удължаване живота на двигателя.

2. Екологичност- наред с посочените преимуществата, които газовите системи имат по отношение на икономичността и мощността на двигателя, устройството им работи с цел постигане по-ниски нива на замърсяване. Допустимите нива на отделяне вредни емисии са регламентирани в законовата рамка на ЕС и стават причина всички големи автомобилни производители да насочат усилията си именно в тази насока. Съвременните газови уредби не правят изключение с екологичната ламбда система и микропроцесорно управление като стават една от предпочитаните алтернативи за природосъобразна работа.
По какви параметри да оценим качествата газова уредба?
3. Ценови категории- не на последно място трябва да се обърне внимание на конкурентните цени на модерните газови системи и sofgas като официален представител на Lovato поддържа отлично съотношение цена-качество на пазара;

4. Поддръжка- газовите уредби от ново поколение са лесни за поддръжка, особено ако се обърнете към специализиран и лицензиран сервиз. Винаги когато избирате АГУ за вашия автомобил, обръщайте внимание на съпровождащата го документация и гаранция. Можете да разчитате на професионална консултация, тъй като съществуват и бюджетни решения при избора на газова уредба.